கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம் “இணையம், இணையத் தமிழ் பற்றிய உங்கள் அனுபவங்களை எழுதித் தாருங்கள்” என்று நண்பர் நா. கணேசன் சில மாதங்கள் முன்பு கேட்டிருந்தார். ஏதோ விழா மலருக்கு என்று நினைவு. இது