என் நாடகங்கள்

என் நாடகங்கள் பற்றிய சிறு குறிப்பு, பொழிப்புரை, கோனார் நோட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்ச நாளில் இங்கே சேர்த்து விடுகிறேன். அது வரை பொறுத்தருள்க!

Help Unwanted

One Wife Too Many

Sambavami USA USA

வந்தே டாலரம்

ஐந்திர கண்டத்தில் அதிருத்ர மகா யாகம் (எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் ‘யாகம்’ சிறுகதையின் நாடகமாக்கம்)

செல், கவனி, காதலி!

உன்னால் முடியும் dummy!

என் நாடகங்களை மேடையேற்ற விரும்பும் பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் என்னைத் தொடர்பு கொள்க!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *